Zgłoś prezentację

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą prezentację na temat zakażeń związanych z biofilmem. Temat traktujemy szeroko: może on dotyczyć badań klinicznych u pacjentów, badań in vitro, być częścią pracy doktorskiej lub magisterskiej.

Dla zgłaszających się przewidujemy preferencyjne warunki uczestnictwa:

– Tylko 150 zł  wpisowego uprawniającego do udziału we wszystkich aktywnościach zjazdu.

 Uwaga! Wpisowe nie obejmuje noclegu (rezerwacja we własnym zakresie).

– Publikacja w „Forum Zakażeń” (5  pkt. MNiSW) – czynny udział w konferencji

– Prezentacja wybranych prac (6-7 prezentacji) w Sesji III w piątek 15.11.2019 w godz. 9.00 – 10.00

– Atrakcyjne nagrody dla zwycięzców.

Prosimy o zgłaszanie prac na adres e-mail beata.maczynska@umed.wroc.pl

Zgłoszone wystąpienia do przedstawienia na Sympozjum będzie rozpatrywał Komitet Naukowy Zjazdu. Zastrzegamy sobie możliwość (przy dużej liczbie zgłoszonych wystąpień) do zmiany sposobu prezentacji na umieszczenie wystąpienia w czasopiśmie Forum Zakażeń, co będzie równało się czynnemu udziałowi w Konferencji. Nie przewidujemy sesji plakatowej.

Wystąpienie powinno trwać max 7min + 2min na dyskusję.

Streszczenie pracy badawczej powinno zawierać następujące elementy: wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski i słowa kluczowe. Streszczenie prac poglądowych, poza zwięzłym wprowadzeniem w zagadnienie, powinno zawierać cel pracy oraz słowa kluczowe. Streszczenie nie powinno przekroczyć 1000 słów.

Prosimy o przesyłanie prac najpóźniej do 10 października 2019 r.

 

 

Poniżej prezentujemy przykład: