Program merytoryczny

XI  OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM z cyklu: Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń

14-16 listopada 2019 Kudowa Zdrój, Hotel Verde Montana Organizator: Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej,

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii UM we Wrocławiu

Czwartek 14.11.2019

Uroczyste rozpoczęcie Sympozjum

16.00-16.45   Dr n. farm. Jarosław Woroń – Wykład inauguracyjny – Problemy współczesnej antybiotykoterapii zakażeń

16.45 – 18.00  Sesja I  Diagnostyka i terapia w sepsie

Prowadzący sesje – Prof. Anna Przondo-Mordarska,

16.45 – 17.05  Prof. dr hab. Andrzej Kubler –  Sepsa co nowego?

17.05 – 17.25  Dr  n. med. Jakub Śmiechowicz  – Projekt rejestru sepsy – czy to jest realne?

17.25 – 17.45  Dr hab. n. med. Barbara Adamik – Endotoksemia w sepsie

17.45 – 18.00  Dyskusja

18.00 – 19.10  Sesja II  Biofilm co nowego?

Prowadzący sesje – Prof. dr hab. Elżbieta Anna Trafny

18.00 – 18.20  Prof. dr hab. Beata   Sadowska –  Przeciwbiofilmowe działanie biosurfaktantów – za i przeciw

18.20 – 18.40  Prof. dr hab. Barbara Różalska – Potencjał przeciwbiofilmowy czynników naturalnych makroorganizmu

18.40 – 19.00  Prof. dr hab. Elżbieta Anna Trafny – Biofilm archeonów i znaczenie tych drobnoustrojów dla zdrowia człowieka.

19.00 – 19.20  Dr n. med. Krzysztof Szufnarowski – Fagoterapia w leczeniu zakażeń

19.20 – 19.30  Dyskusja

19.30 – 20.00 Walne Zebranie Wyborcze Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej

 

Piątek 15.11.2019

9.00 – 10.00 Sesja III  Sesja dla Młodych Naukowców

(po 7 min + 2 min dyskusja)  wystąpienia (konkurs)

10.00 -11.30 Sesja IV  Postępy w diagnostyce zakażeń

Prowadzący sesje – Prof. dr hab. Eugenia Gospodarek

10.00 – 10.20  Prof. dr hab. Eugenia Gospodarek – Kiedy konieczna jest diagnostyka mikrobiologiczna?

10.20 – 10.40  Dr hab. n. med. Adam Junka – Konieczność implementacji nowych protokołów badawczych w analizach biofilmów in vitro

10.40 – 11.00  Mgr Danuta Pawlik – Diagnostyka mikrobiologiczna podstawą raportów epidemiologicznych

11.00 – 11.20  Mgr Elżbieta Ochman – Diagnostyka grzybicy – Candida auris

11.20 – 11. 30  Dyskusja

 

11.30-12.00 przerwa

 

12.00-14.00 Sesja V   Pacjent z raną – podejście interdyscyplinarne

Prowadzący sesje – Dr nauk med. Beata Kowalska – Krochmal

 

12.00 – 12.20  Dr n. med. Beata Kowalska – Krochmal – Znaczenie badań mikrobiologicznych w ocenie pacjenta z raną

12.20 – 12.40  Dr hab. n. med.  Marzenna  Bartoszewicz prof. nadzw. – Biofilm w ranach – inteligentny przeciwnik

12.40 – 13.00  Dr n. med.  Beata Mączyńska – Nosicielstwo gronkowców – procedury zapobiegające zakażeniom ran.

13.00 – 13.20  Dr n. med. Adam Domanasiewicz – Leczenie hiperbaryczne w zakażeniach

13.20 – 13.40  Dr hab. n. med. Anna Chrapusta – Kompleksowe podejście do pacjenta z raną oparzeniową

13.40 – 14.00  Dyskusja

 

14.00-15.30  Obiad

 

15.30-17.00 Sesja VI  Antybiotykoterapia celowana

Prowadzący sesje  – Prof. dr hab. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat

 

15.30 – 15.50  Prof. dr hab. Katarzyna Dzierżanowska – Fangrat – Leczenie zakażeń wywołanych przez Acinetobacter

 

15.50 – 16.10  Dr hab. n. med. Aleksander Deptuła – Dlaczego właśnie penicyliny?

16.10 – 16.30  Dr n. med. Beata Kowalska-Krochmal – Dobór antybiotyku a wynik badania mikrobiologicznego.

16.30-16.45 – Dr n. med. Piotr Walczak – Nośniki antybiotyków w ortopedii

16.45 – 17.00 – Dr n. med. Beata Mączyńska – Miejscowe i ogólne leczenie zapaleń kości

 

17.00 – 18.50  Sesja VII Nieantybiotykowe strategie ograniczania zakażeń związanych z biofilmem

Prowadzący sesje – Prof. dr hab. Stefania Giedrys-Kalemba

 

17.00 – 17.25  Prof. dr hab. med. Krzysztof Simon – Współczesne zagrożenia epidemiologiczne – choroby zakaźne w Polsce i na świecie

17.25 – 17.50  Dr n. med. Paweł Grzesiowski – Profilaktyka zakażeń HPV

17.50 – 18.10  Dr  n. med. Grzegorz Krasowski – Profilaktyka i terapia zakażeń Pseudomonas w ranach

18.10 – 18.30  Dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach – Nadzór nad tworzeniem biofilmu u pacjentek ginekologicznych i położnic w profilaktyce zakażeń w okresie około-operacyjnym i okołoporodowym

18.30 – 18.50  Mgr Zuzanna Konrady – Zapobiegania zakażeniom Cl. difficile

18.50 – 19.00  Dyskusja

20:00   Kolacja

 

Sobota 16.11.2019

9.00 – 10.00 Sesja VIII  Biomateriały w inwazyjnych procedurach

Prowadzący sesje – Dr hab. nauk med.  Marzenna  Bartoszewicz prof. nadzw

 

9.00 – 9.15  Mgr Ewa Woytoń – Procedura monitorowania dojścia naczyniowego

9.15 – 9.30  Dr n. o zdr. Krystyna Paszko – Monitorowanie cewników moczowych

9.30 – 9.45  Dr hab. nauk med.  Marzenna  Bartoszewicz prof. nadzw. – Ograniczanie kolonizacji cewników moczowych

9.45 – 10.00  Dyskusja

10.00  Prof. dr hab. Anna Przondo Mordarska – Podsumowanie i oficjalne zakończenie Sympozjum