Program pozamerytoryczny

  • 17 maja 2018 (czwartek), godz. 20:00 — uroczysta kolacja* z muzyką na żywo.
  • 18 maja 2018 (piątek), godz. 20:00 — kolacja*.

*Niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE. Wydarzenie sponsorowane ze środków własnych Organizatora.