Program pozamerytoryczny

  • 14 listopada 2019 (czwartek), godz. 20:00 — uroczysta kolacja z muzyką mechaniczną*.
  • 15 listopada 2019 (piątek), godz. 20:00 — kolacja.

*Niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE. Wydarzenie sponsorowane ze środków własnych Organizatora.