Opłata konferencyjna

Opłata rejestracyjna:

 • członkowie TMK 850 zł (lub 1050 zł za pokój 1-osobowy)
 • pozostali uczestnicy 950 zł (lub 1150 zł za pokój 1-osobowy)
 • Młodzi Naukowcy biorący czynny udział 150 zł**

Wpłaty za uczestnictwo w konferencji prosimy kierować na rachunek:

Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej, Bank PKO SA nr konta: 67 1240 6768 1111 0000 5666 7060

Nazwa Beneficjenta TOWARZYSTWO MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ
Adres Beneficjenta 54-144 WROCŁAW UL. SIELSKA 19a
Adres banku BANK PEKAO SA O/WROCŁAW UL. RUSKA 51a
Nr konta w formacie IBAN PL67124067681111000056667060
SWIFT code PKOPPLPW

Termin płatności:  30 października 2019 r.

Kontakt
M. Bartoszewicz – 608 069 717
B. Mączyńska – 608 099 651
B. Kowalska-Krochmal – 607 156 427

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii UMed Wrocław, e-mail: wf-23@umed.wroc.pl, tel. 71 784 06 74

 

Opłata konferencyjna obejmuje:

 • Uczestnictwo w obradach
 • Nocleg, miejsce w pokoju 2-osobowym (2 doby) w Hotelu Verde Montana
 • Identyfikator i materiały naukowe
 • Obiady, kawę i napoje w czasie sympozjum
 • Wyżywienie zgodnie z programem
 • Możliwość pokoju jednoosobowego (ilość ograniczona) po uzgodnieniu, za dopłatą 200 zł za 2 doby

 

**Młodzi Naukowcy biorący czynny udział:

 • Wyżywienie zgodnie z programem
 • Publikacja w „Forum Zakażeń” (5  pkt. MNiSW) – czynny udział w konferencji
 • Prezentacja wybranych prac (6-7 prezentacji) w Sesji III w piątek 15.11.2019 w godz. 9.00 – 10.00
 • Atrakcyjne nagrody dla zwycięzców
 • Uwaga! Wpisowe nie obejmuje noclegu (rezerwacja we własnym zakresie)

Szczegóły w zakładce Zgłoś prezentację