Opłata konferencyjna

Opłata rejestracyjna:

  • członkowie TMK 850 zł (lub 1050 zł za pokój 1-osobowy)
  • pozostali uczestnicy 950 zł (lub 1150 zł za pokój 1-osobowy)

Wpłaty za uczestnictwo w konferencji prosimy kierować na rachunek:

Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej, Bank PKO SA nr konta: 67 1240 6768 1111 0000 5666 7060

Kontakt
M. Bartoszewicz – 608 069 717
B. Mączyńska – 608 099 651
B. Kowalska-Krochmal – 607 156 427

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii UMed Wrocław, e-mail: wf-23@umed.wroc.pl, tel. 71 784 06 74

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • Uczestnictwo w obradach
  • Nocleg, miejsce w pokoju 2-osobowym (2 doby) w Hotelu Verde Montana
  • Identyfikator i materiały naukowe
  • Obiady, kawę i napoje w czasie sympozjum
  •  Uczestnictwo we wszystkich imprezach towarzyszących
  • Możliwość pokoju jednoosobowego (ilość ograniczona) po uzgodnieniu, za dopłatą 200 zł za 2 doby