Informacje ogólne

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii UM we Wrocławiu

Termin:
14-16 listopada 2019 roku

Miejsce:
Kudowa Zdrój, Hotel Verde Montana

Organizatorzy:
Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii UM we Wrocławiu

Biuro organizacyjne:
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii UM we Wrocławiu
e-mail: wf-23@umed.wroc.pl
tel. 71 784 06 74

Kontakt:
M. Bartoszewicz – 608 069 717
B. Mączyńska – 608 099 651
B. Kowalska-Krochmal – 607 156 427